Flora en fauna

De Fruitwaard teelt al haar producten zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke wijze.
We proberen daarnaast zoveel mogelijk het ecologische evenwicht te behouden en zelfs te verbeteren.

We doen dit op de volgende manieren:

Plaatsen van vogelhokjes

In onze boomgaard hangen een kleine honderd vogelhokjes hoofdzakelijk voor de koolmees. De koolmees is goed voor de boomgaard in meerdere opzichten, deze komen vooral in het broedseizoen naar voren.
Als een koolmees gaat beginnen met het bouwen van zijn nest, gaat hij op zoek naar bladeren, takjes en touw om zo zijn nest vorm te geven. Zo houdt de koolmees de boomgaard schoon.

Als de koolmees eenmaal aan het broeden is en de eieren zijn uitgekomen dan moet er worden begonnen met het zoeken naar voedsel voor zijn jongen. Veelal zal de koolmees zoeken naar rupsen want deze zijn een lekkernij voor de jonge vogels. En juist deze rupsen zouden anders schadelijk zijn geweest voor de bomen en het fruit, en zo wordt een natuurlijke vijand van de bomen op een natuurlijke wijze terug gedrongen.

vogelhok

Oorwormenzakjes ophangen

Oorwormen zijn goed voor de bestrijding van veel natuurlijke vijanden in de boomgaard. De oorworm leeft van bladluizen, bloedluizen, bladvlooien, maar ook kleine rupsjes en fruitmoteieren staan op de menukaart van de oorworm. Oorwormen overwinteren in de grond, als de bomen beginnen te bloeien komen de oorwormen “naar boven” en gaan zich dan in de boom “nestelen”. Om deze “nesten” te concentreren hangen we zakjes met hooi op zodat ze zich daarin kunnen “nestelen” in plaats van in de boom. Daar trekken ze zich dan overdag in terug en ’s avonds gaan ze opzoek naar voedsel. Zo houden we ze uit de boom en kunnen we ze als we dat willen, verplaatsen naar een andere locatie in de boomgaard.

Oorwormenzakje

 

Plaatsen van valkennest

Wij hebben ook een valkennest geplaatst en zo proberen wij om op natuurlijke wijze het ecologische evenwicht in stand te houden in onze boomgaard. Ons valkennest wordt vrijwel jaarlijks bewoond door de “torenvalk”een echt roofdier dat jacht maakt op allerlei schadelijke dieren waarvan “de muis” het meest bekende voorbeeld is. Vanuit het valkennest heeft de torenvalk een goed overzicht over haar territorium en jachtgebied.

torenvalkkast

Kersennetten plaatsen

Om de kersen te beschermen tegen de vogels hebben wij enorme netten over de kersenbomen “heen getrokken”. In de Lopikerwaard hebben wij enorm veel last van vogels (lijsters, merels, spreeuwen etc.), omdat wij met onze boomgaard vlakbij de rivier de Lek liggen. De vogels struinen dit riviergebied af omdat het zo’n “vruchtbaar” en voedselrijk gebied is, en kersen zijn voor de vogels een delicatesse!

net